Beeld van een bedrijvige Molenstraat, met aan de rechterkant het Stadskantoor.

Verduurzaming Molenstraat

De Molenstraat is flink aangepakt. Met het oog op de toekomstige woningen is de Molenstraat een autoluwe en groene straat geworden.

De Molenstraat. Een straat die al eeuwen door het centrum van Enschede meandert. Om de straat voor te bereiden op de eeuwen die komen, hebben we hem grondig aangepakt. Daarbij nemen we tien stappen die bijdragen aan een duurzame straat, in een stad die haar ogen op de toekomst heeft gericht. 

Wat zijn de stappen?

  1. Door meer te fietsen verlagen we de uitstoot van broeikasgassen. De Molenstraat is een straat waar de fietser zich welkom voelt.
  2. Door de weg te versmallen ontstaat er meer ruimte voor groen.
  3. We zorgen voor extra groen. In totaal gaat het om twintig procent minder verharding en maar liefst 58 nieuwe bomen.
  4. In de Molenstraat liggen in totaal twintig wadi’s met een capaciteit van 250 kubieke meter. We zorgen voor droge voeten, zelfs bij extreme regenval.
  5. Niet alleen meer groen, maar beter groen. We plaatsen meer soorten bomen en planten, waarmee we actief plagen en ziektes tegenwerken.
  6. Meer groen is meer schaduw. Meer schaduw betekent een betere bestendigheid tegen klimaatverandering.
  7. De Molenstraat wordt een prettige, groene en autoluwe omgeving.
  8. Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd naar het oppervlaktewater in de Roombeek.
  9. Diverse panden in de Molenstraat worden aangesloten op dit warmtenet. Een duurzame manier van verwarmen — zo gaan we stapje voor stapje van het gas af.
  10. De 6.816 vierkante meter aan duurzame klinkers zorgen voor een C02-reductie van maar liefst 61.118 kilogram.

De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond!

Foto van de werkzaamheden: de stoep voor het Stadskantoor wordt bestraat.

De Molenstraat van bovenaf, met het Stadskantoor centraal.

Bekijk de projecten: