Herinrichting Deurningerstraat

In 2024 wordt een deel van de Deurningerstraat opnieuw ingericht. Wat nu verkeersgebied is, wordt omgevormd tot een aantrekkelijke aanloopstraat waar het naast ‘stromen’ ook aangenaam is om te verblijven. Dat betekent niet alleen dat de maximumsnelheid omlaaggaat (naar 30 km/uur), maar ook dat er meer groen komt en goede stoepen worden toegevoegd.

De straat wordt een smalle klinkerweg, de stoep wordt juist breder. De ruimte die vrijkomt wordt benut om bomen en beplanting toe te voegen. Hierdoor kan water straks ook beter worden opgevangen. Het plan wordt hiermee klimaatadaptief, en bovendien maakt meer groen de straat aantrekkelijker om er te verblijven.

Parkeren

Parkeren kan straks in de parkeervakken aan beide kanten van de weg. Bezoekers worden gestimuleerd in de nabijgelegen parkeergarages te parkeren. De parallelweg verdwijnt. Om de aansluiting met de Molenstraat te verbeteren, verschuift de rijweg licht naar het oosten.

Betrokkenheid bewoners en ondernemers

Bewoners en plaatselijke ondernemers zijn betrokken bij de nieuwe inrichting. Tijdens een inloopbijeenkomst (februari 2023) werden twee varianten voorgelegd, waarop de inwoners uiteindelijk beslisten. De gesprekken met ondernemers leidden ook tot een aangepaste breedte van de parkeerplaatsen, enkele extra plekken en meer doorsteken door het groen.

De start van de werkzaamheden staat gepland voor medio 2024.

Bekijk ook deze projecten