Impressie van de nieuwe ingang (tekening).

Nieuwe ingang parkeergarage Stationsplein

Een autovrij Stationsplein, dat is het vergezicht. De eerste stap? We verplaatsen de ingang en uitgang van parkeergarage Stationsplein naar de Piet Heinstraat. Hierdoor neemt het verkeer over het Stationsplein al flink af. En het creëert ruimte voor meer…

Door het Stationsplein stap voor stap autovrij te maken, komt het station in het Stadserf te liggen. Hier zijn voetganger en fietser heer en meester. Het verplaatsen van de ingang heeft, voor het aantal verkeersbewegingen, ook een positief effect op de Molenstraat als fietsstraat. Én het maakt ruimte vrij voor twee nieuwe woningbouwontwikkelingen rondom de Brammelerdwarsstraat.

Mobiliteitsvisie
Met de aanpassing van parkeergarage Stationsplein wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten van de Mobiliteitsvisie Enschede 2030. Hierin staat o.a. dat het Stationsplein het visitekaartje van de stad wordt. Concreet betekent dat: meer duurzaamheid, meer leefbaarheid, meer bereikbaarheid rondom deze locatie. De werkzaamheden aan de parkeergarage hebben tijdelijk stilgelegen, maar begin 2024 worden ze alsnog afgerond.

 

Impressie van de nieuwe deuren (tekening).

Overzichtsbeeld: we zien een bovenaanzicht van de oude parkeergarage. Hierop zijn vijf plekken gemarkeerd (oude en nieuwe in- en uitgangen). Deze zijn voorzien van een tekening van hoe het er in de toekomst uit zal zien.