Het dak van de melkhal wordt vernieuwd. Op de foto is de helft van het dak open.

Welkom in Centrumkwadraat

Meer Enschede

Centrumkwadraat biedt het beste van beide werelden. Onmiskenbaar stedelijk, maar tegelijkertijd ruim en groen. Cultuur en horeca op loopafstand, maar ook bomen en monumenten worden behouden. Via Centrumkwadraat kom je de rest van Enschede binnen: een stad waar ruim 200 nationaliteiten samen leven, met een groot cultureel aanbod. Centrumkwadraat is de bruisende binnenstedelijke omgeving die past bij zo’n stad. Kom wonen, werken en recreëren in dit dynamische deel van Enschede! Om te komen tot een vitaal gebied hebben we onszelf drie uitdagingen gesteld.

Het gebruik van de auto is in het centrum steeds minder vanzelfsprekend. Dus kiezen we hier voor de fietser en voetganger en verbinden we het stationsgebied direct met het centrum. Met een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het station en een comfortabele fietsparkeerkelder. Je rijdt vanuit alle windrichtingen het station in en zo wordt je reis veel aangenamer. Ga je toch met de auto, dan parkeer je straks vanaf de Parkweg, de Hengelosestraat en de Raiffeisenstraat direct in de nieuwe ruime parkeergarage onder het nieuw in te richten busstation. De parkeergarage Stationsplein wordt bestemd voor ondernemers en bewoners van het centrum en ontsloten via de Piet Heinstraat.

Dus hebben we aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed. We vergroenen onze stad en werken waar mogelijk met duurzame en milieuvriendelijke materialen. Klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en gezondheid zijn de kenmerkende woorden voor Centrumkwadraat. Dit komt onder andere tot uitdrukking door smartgrids te introduceren en door zo compact en flexibel mogelijk te bouwen. Dit leidt tot minder noodzaak om de auto te gebruiken. Daarmee ontstaat weer ruimte voor meer groene plekken met een slim watersysteem: goed voor het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress!

Een gebied dat van meerwaarde is voor de hele stad. Met bijzondere vormen van wonen, kleinschalige bedrijvigheid, prikkelende horeca. Werken met het station om de hoek en auto’s uit het zicht van de openbare ruimte. In de smalle straatjes voelt de voetganger en fietser zich thuis en is de auto te gast. Bezoekers van het centrum parkeren in de parkeergarages. Een netwerk van pleintjes en groene openbare ruimte waar moderne architectuur en oude panden elkaar naadloos aanvullen. Of je nou 8 maanden of 88 jaar bent, hier voel je je veilig en thuis.

Wonen

Wonen in een dynamisch gebied met het gevoel van een binnenstad.

Centrumkwadraat is er voor iedereen die zich aangetrokken voelen tot een binnenstedelijke woonomgeving.

Met een sterke mix van functies en de aanwezigheid van hippe verblijfplekken. Studenten, starters, gezinnen, eenpersoonshuishoudens en vitale ouderen; voor iedereen is hier een plek te vinden. Een belangrijke factor hierbij is de aanwezigheid van een gedifferentieerd woningaanbod in een aantrekkelijk en dynamisch binnenstedelijk gebied.

Doorstromingsmogelijkheden naar aantrekkelijke grondgebonden woningen en appartementen is een voorwaarde, net als werkgelegenheid op bereisbare afstand.

Slapen onder glas-in-lood-ramen? Dat kan in de DETA Kerk. Horeca en sport in het pand waar je woont? Zoek een plek in de nieuwe Coberco Melkhal. Een appartement met drie slaapkamers in de oude Ambachtsschool? Ook dat kan!

Bekijk de projecten:

Werken

Werken in een leefbare wijk

Centrumkwadraat vormt de brug tussen Roombeek, Universiteit Twente, Kennispark, Technology Base en het centrum. Van Randstad tot Duitsland, dit is het knooppunt waar alle vervoersstromen samenkomen.

Door wonen en werken met meer met elkaar te versmelten wordt de gemiddelde woon-werkafstand verminderd. Je werkt met het station om de hoek en auto’s uit het zicht van de openbare ruimte. Dat maakt Centrumkwadraat leefbaar!

Ondernemen

Ondernemen in een vooruitkijkende stad

Ondernemen is vooruitkijken. Verder denken, voortbouwen. Centrumkwadraat is het hart van Enschede — aan de noordzijde zorgt de wijk voor een complementaire ontwikkeling door het gebied te transformeren tot een levendig woon- en werkgebied met de uitstraling van een binnenstad. Klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en gezondheid zijn daarbij kenmerkende woorden. 

Ondernemen in een groeiende stad waar een divers aantal inwoners en forenzen, waaronder veel jonge professionals, je onderneming zullen vinden en terugvinden. Dat wil je. En een groot aantal ondernemingen gingen je al voor. Kijk op de website van Gemeente Enschede welke ondernemersverenigingen er zijn. 

Foto van het lichtdoorlatende dak, van onderaf genomen. Je ziet ook een steiger en iemand die aan het werk is met het dak.