Betrokken personen presenteren zich op het station in Enschede.

Nieuws² – Studie naar (on-)mogelijkheden van verdiept spoortracé gestart

De komende maanden sturen Provincie Overijssel, ProRail, NS en gemeente Enschede gezamenlijk een (extern) ontwerpteam aan. De ligging van het spoortracé in het centrum van Enschede is onderdeel van de studie van dit ontwerpteam. Deze moet verder antwoord geven op de uitdagingen die er voor alle partijen zijn in dit gebied. Onder meer de elektrificatie van het spoor vanuit Münster, een nieuw busstation, nieuwe fietsstallingen en parkeren moeten de komende jaren in het gebied gerealiseerd worden. Hiervoor is het belangrijk dat er een gezamenlijk eindbeeld is van het gebied. Op dinsdag 12 april ondertekenden de partners de studie-/onderzoeksopdracht. Deze moet eind oktober 2022 klaar zijn.

Elektrificatie spoorlijn naar Münster

Rijk, Provincie, Gemeente en ProRail zijn samen met Euregio bezig het spoortracé tussen de grens met Duitsland en het station Enschede te elektrificeren. In Duitsland is dit project vanaf Münster al opgestart. In Enschede heeft de elektrificatie van de spoorlijn belangrijke fysieke gevolgen voor station en stad. Het vereist bovendien flinke investeringen.

Het onderzoek moet inzicht geven in de vraag: welke variant past het best bij de toekomstige infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen in het Stationskwartier? Alle betrokken partijen kunnen vervolgens de planning van de eigen projecten hierop afstemmen. Enschede is straks niet meer het eindpunt van de trein. Jurgen van Houdt, wethouder: “De ontwikkeling van onze spoorzone brengt Zwolle en Münster dichterbij. Trein, bus, fiets, scooter en deelauto in één vervoersknooppunt maken Enschede nog beter leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar”.

Betrokken personen presenteren zich op het station in Enschede.

Verbinding

Voor de Provincie Overijssel is het van belang de steden Zwolle, Enschede en Münster goed en snel met elkaar te verbinden. Zo wordt het voor de steden gemakkelijker om elkaar te versterken en gebruik te maken van elkaars kennis en specialismen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de vernieuwde stationsomgeving de noord- en zuidzijde van de stad gaat verbinden door een nieuw brandpunt. Een nieuwe plek van ruimtelijke kwaliteit, reuring en een groen karakter. Wethouder Jeroen Diepemaat: “We leggen de lat hoog voor deze strategische plek in de stad. Voorwaarde is dat de binnenstad verankerd blijft met de noordzijde van het spoor.”

Belangrijk aandeel

Het station vormt het hart van Centrumkwadraat. Daarom is het belangrijk het station te verbinden met alle windrichtingen van de stad, het fietsprobleem rondom het station op te lossen en de veiligheid op maaiveldniveau rondom de spoorlijn te waarborgen. Een (nieuw) en goed gepositioneerd en duurzaam busstation samen met een nieuwe parkeergarage voor de binnenstadbezoekers draagt bij aan het vergroten van de mobiliteit en de leefbaarheid in het centrum van de stad. Maarten Haverkamp, regiodirecteur Noord-Oost Nederland bij NS: “In de toekomst wordt dit een gebied waar je graag wilt zijn. Levendig en uitdagend. Niet alleen voor Enschede, maar ook voor reizigers uit de omgeving. Deze ontwikkeling heeft een belangrijk aandeel in de ambities op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Tekenmoment in het Stadskantoor

 • Nieuws² | Bouw Il Villagio gestart

 • Toekomstbeeld van 't Bölke: een statig appartementengebouw met ruimte voor commerciële aanvullingen.

  Nieuws² | ’t Bölke wordt appartementencomplex

 • Totaalbeeld: de kubusachtige opbouw van het kunstwerk verbeeldt de gevarieerde bouwstijl in Centrumkwadraat.

  Nieuws² | Muurschildering Molenstraat

 • Portret van het gezin

  Wonen² | Binnen kijken bij Rob, Floor en Boaz

 • Wonen² | Van moeilijk hoekje naar stoer stedelijk wonen

 • Nieuws² | Inloopbijeenkomst plannen stationsgebied

 • Nieuws² | Sloop ’t Bölke gestart

 • projectmanagers Annemiek van den Heuvel-Jacobs en Timo Kemerink op Schiphorst gefotografeerd in de Melkhal, die zich in een transitiefase bevindt.

  Nieuws² | Nieuwe projecten Gemeente Enschede

 • Leven² | Blijven plakken in Enschede? De keuze van Adina

 • Nieuws² | Nieuwe Woningbouwimpuls voor Centrumkwadraat Noord

 • Ondernemen² | Het Enschede van Joost Diepenmaat (Moneybird)

 • Leven² | Blijven plakken in Enschede? De keuze van Dimitry

 • Foto van de werkzaamheden binnenin het pand. Met een kraan wordt de ruimte eerst kaal gemaakt, voordat er opnieuw gebouwd gaat worden.

  Nieuws² | In de Melkhal drink je grondwater uit je glas

 • Leven² | Blijven plakken in Enschede? De keuze van Joey

 • Impressie van de toekomstige bouwstijl. Statige hoogbouw met ruimte voor appartementen, maar ook voor horeca en winkels.

  Nieuws² | plannen ‘t Bölke en Pakhuiskwartier stap dichterbij

 • Nieuws² | Ondernemer, doener of maker op zoek naar ruimte? De Driehoek Challenge!

 • Kwadraatpraat² | Werken, wonen en genieten in de Melkhal

 • Nieuws² | Ontwikkeling Centrumkwadraat in stroomversnelling dankzij WBI

 • Wonen² | “Onze huurders zijn nauw betrokken bij de invulling van Het Pakhuis.”

 • Nieuws² | Wisselelement als monument bij de Melkhal

 • Nieuws² | Geslaagde info-avond Stationsplein 2-5

 • Nieuws² | Enschede steekt 13 miljoen in grootstedelijk plan

 • Wonen² | Tussen stof en puin: op de koffie aan de Kottendijk

 • Wonen² | “Dit is een mooie plek voor onze doelgroep”